SK CZ

Okolie a turistika pri kúpeľoch Brusno

Nemecká

Vápenka v Nemeckej sa stala v januári 1945 miestom tragickej smrti vyše 1 000 ľudí, ktorých zastrelili a v peci spálili príslušníci Einsatzkomanda 14 z Banskej Bystrice a členovia považskobystrických Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Medzi obeťami boli partizáni a protifašistickí bojovníci zo Slovenska, Francúzska, ZSSR a USA. Pôvodná vápenka /jej časť/ bola renovovaná a upravená ako pietne miesto. Roku 1962 bola otvorená pamätná izba, v ktorej sa vystavujú autentické materiály z miest stredoslovenského regiónu, na ktorých došlo za 2. svetovej vojny k masovým popravám civilov, vojakov a partizánov.

Lupčiansky hrad

Ešte stále dobre zachovaný a obývaný hrad postavili v prvej polovici 13. storočia v údolí Hrona nad obcou rovnakého mena neďaleko Banskej Bystrice. Zámok vznikol pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako poľovnícke sídlo. V 16. storočí bol počas tureckých nájazdov silne opevnený. V 17. stor. bol hrad sídlom ľupčianskeho panstva, ktorému patrilo mnoho dedín na východ od Banskej Bystrice. Koncom 18.storočia prešiel hrad klasicistickou úpravou. Po zrušení feudalizmu sa stal hrad majetkom uhorského štátu a roku 1873 v ňom zriadili sirotinec.

Kalište

Obec Kalište bola počas SNP partizánskou dedinou. Za pomoc partizánov však obyvateľov Kališťa čakal tvrdý postih. Nemecké komandá zavraždili 13 obyvateľov a vypálili celú obec. Od roku 1962 je Kalište zrekonštruované, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a dodnes slúži ako expozícia v prírode.

Banská Bystrica

Banská Bystrica je krajské mesto centom stredného Slovenska a jedno z najväčších miest v krajine. Turistom ponúka predovšetkým zachované a obnovené historické jadro mesta. V roku 1955 ho vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol Panny Márie (farský kostol), pôvodne románsky, s neskorogotickou a neskorobarokovou úpravou. V interiéri vyniká oltár sv. Barbory, ktorý vyhotovil Majster Pavol z Levoče v roku 1509. Mestský hrad a jeho areál je národnou kultúrnou pamiatkou. Tvoria ho objekty, ktoré postupne vybudovali okolo farského kostola a v 15. storočí opevnili. Z pôvodných hradieb sa zachovala iba jedna štvrtina. Zaujímavé je aj múzeum SNP.

Čierny Balog

Známa Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 760 mm. Pre turistov dnes premáva na trase Chvatimech -Hronec - Čierny Balog - Vydrovo v Slovenskom rudohorí. Kedysi bola značne rozvetvená a mala celkovú dĺžku až neuveriteľných 131,98 km. Dnes sa zachovala už len malá 14 km dlhá časť. V roku 1982 bola premávka železnice oficiálne skončená a železnica bola ale zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok. V roku 1992 však bola premávka, za pomoci dobrovoľníkov, obnovená.