SK CZ

História kúpeľov Brusno

História kúpeľov Brusno je úzko spätá s dedinkou Sv. Ondrej. Po prvýkrát sa písomne spomínajú v roku 1424, a to v súpise domény hradného panstva Ľupča. V listine sú obe obce uvedené pod jedným názvom villa utraque Zenthandras – obce svätojánske.

Obyvatelia Brusna

Typickým zamestnaním obyvateľov Brusna bol podomový obchod (už v 18. storočí). Podomových obchodníkov nazývali obyvatelia čipkármi. Toto pomenovanie získali podľa tovaru (paličkované čipky), s ktorým odchádzali obchodovať do ďalekých krajín. Pomenovanie im však zostalo aj potom, keď k obchodu s čipkami pridali drevený riad, rôzne tkaniny a výrobky zo železa.

Liečivé účinky prameňov

Prvýkrát sú pramene písomne doložené v roku 1818 vo farskej kronike v Medzibrode. Liečivé účinky prameňov najskôr využívali drevorubači a baníci.

V roku 1834 sa začalo s výstavbou prvého kúpeľného domu. Rozvoj obcí nastal najmä po vybudovaní železničnej trate z Banskej Bystrice do Podbrezovej v roku 1884.

Kúpeľné domy v kúpeľoch Brusno

Viacero kúpeľných domov tu bolo postavených najmä počas a po 1. svetovej vojne. Po roku 1944 však boli kúpele Brusno značne zničené, obnovené boli až železiarňami Podbrezová.

V roku 1960 bolo Brusno zlúčené s dedinkou Sv. Ondrej. V roku 1985 tu bol otvorený najväčší kúpeľný dom Poľana, ktorý funguje dodnes.